Privacyverklaring

Ik waardeer het vertrouwen dat je in mijn organisatie SevenBlue Coaching stelt en informeer je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierin volg ik de relevante regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Met behulp van deze privacyverklaring maak ik je graag duidelijk waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe ik de privacy borg, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden ik de informatie aan jou of anderen verstrek. 

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens
SevenBlue Coaching is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de gegevens die met mij worden gedeeld. Ik houd mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, met als doel om de privacy van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op SevenBlue Coaching, welke staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:

SevenBlue Coaching
Graaf Jan van Nassaustraat 4
3051 GE Rotterdam
KvK-nummer: 78195357

Redenen verwerking van je persoonsgegevens
Als je de website bezoekt, informatie aanvraagt, je contactgegevens achterlaat, telefonisch of per e-mail contact met mij opneemt, dan registreer ik jouw persoonsgegevens. Als je een reactie achterlaat op mijn website, kun je ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je weer een reactie achterlaat. Deze cookies worden een jaar bewaard.

Op mijn website gebruik ik Google analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van mijn website. Ik ontvang hierdoor gegevens die ik krijg op basis van jouw bezoek aan mijn website. Ik gebruik deze gegevens om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud (Engels: embedded content) bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites werkt exact hetzelfde alsof je de andere website hebt bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Wees je ervan bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. 

Beveiliging van persoonsgegevens
SevenBlue Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mijn fysieke en digitale opslagruimtes zijn beveiligd tegen gebruik door niet gemachtigde personen.

Bewaren van persoonsgegevens
SevenBlue Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de regelgeving vereist.

Jouw privacy rechten 
Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun jij deze te allen tijde intrekken.

Vragen 
Ik vind het vanzelfsprekend dat ik je duidelijk en compleet informeer over jouw privacy. Heb je vragen, verzoeken en/of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop ik omga met uw persoonsgegevens, dan kun je dit bij mij kenbaar maken via het e-mailadres: michelle@sevenblue.nl

Ben je niet tevreden met het antwoord van SevenBlue Coaching? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens? Ga dan naar wetten.overheid.nl

Wijziging en datum 
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit betekent dat mijn privacyverklaring op elk moment kan worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds mijn actuele privacyverklaring vinden.

Laatste update: 22-08-2022